WINCA ®

Winca là đơn vị tiên phong trong việc phát triển màn hình ôtô điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt thông minh. Với màn hình DVD ôtô Android Winca bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác lái xe “rảnh tay – rảnh mắt” vì có tới 2 trợ lý sẵn sàng nghe, hiểu và đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết của người dùng bằng giọng nói.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Đăng ngày 10/05/2023
CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN (trang web CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN) thu thập thông tin cá nhân khách hàng là để phục vụ khách hàng được tốt nhất. Việc chia sẻ thông tin với bên thứ ba, nếu có, cũng với mục đích này, hoặc tuân thủ yêu cầu của cơ quan bảo vệ pháp luật. Ngoài khuôn khổ đó, CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN cam kết bảo mật thông cá nhân của khách hàng, với ý nghĩa là quyền riêng tư.
Sau đây là các chính sách thông tin và bảo mật thông tin của Công ty TNHH Đăng Mẫn:
1.Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
  • CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của khách hàng cho quá trình giao dịch như đặt hàng, giao hàng, thanh toán và cho những thông báo sau này. Thông tin CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN thu thập từ khách hàng bao gồm (không giới hạn) các mục: Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email, chi tiết đơn hàng.
2.Phạm vi sử dụng thông tin
  • CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong phạm vi đặt hàng, xác nhận đơn hàng, liên lạc để giao hàng và thanh toán.
  • CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN có thể sử dụng thông tin khách hàng để gửi thư ngỏ, thư cảm ơn, thông báo quyền lợi cho khách hàng thường xuyên, thông báo về sự thay đổi chính sách (nếu có).
  • CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN cũng sẽ liên lạc với khách hàng để thông báo các chương trình khuyến mãi khi khách hàng đăng ký nhận thông tin khuyến mãi.
  • Trong trường hợp khách hàng ở xa, ngoài phạm vi giao hàng trực tiếp của CÔNG TY TNHH ĐĂNG MẪN, chúng tôi sẽ chuyển thông tin của khách hàng cho một bên thứ ba giới hạn trong mục đích giao hàng và thanh toán.
3.Thời gian lưu trữ thông tin
  • Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ không xác định thời hạn tại Công ty TNHH Đăng Mẫn, cho đến khi khách hàng sửa đổi thông tin cá nhân.
4.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân
  • Công ty TNHH Đăng Mẫn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể, trong phạm vi chính sách đã nêu ở trên.
  • Công ty TNHH Đăng Mẫn cam kết không bán, cho thuê hay tặng thông tin của bạn cho bên thứ ba.

Nhập từ khoá tìm kiếm và click hoặc Enter để tìm kiếm.

Đang Tiến Hành...