WINCA 庐 - M脿n H矛nh Android, Tr峄 L媒 L谩i Xe Th么ng Minh

Hotline

0896 162 939

M脿n h矛nh 么t么 android winca qled 2k

M脿n h矛nh Qled 2K c贸 膽峄 ph芒n gi岷 2000×1200, ch岷 l瓢峄g hi峄僴 th峄 t峄憈 h啤n so v峄沬 HD v脿 Full HD. Ch煤ng ta g岷 nh瓢 r岷 kh贸 nh岷璶 ra 膽i峄僲 岷h hi峄僴 th峄 tr锚n m脿n h矛nh v矛 ch煤ng r岷 nh峄.

M脿n h矛nh Qledk 2K c贸 m岷璽 膽峄 膽i峄僲 岷h cao h啤n gi煤p cho vi峄嘽 hi峄僴 th峄 h矛nh 岷h tr锚n m脿n h矛nh s岷痗 n茅t v脿 r玫 r脿ng h啤n.

Winca l脿 膽啤n v峄 ti锚n phong trong vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 m脿n h矛nh 么t么 Android Qled 2K hi峄噉 nay.

M脌N H脤NH 脭T脭 android winca RA L峄哊H b岷眓g GI峄孨G N脫I TH脭NG MINH HI峄哊 膼岷營

Winca l脿 膽啤n v峄 ti锚n phong trong vi峄嘽 ph谩t tri峄僴 m脿n h矛nh 么t么 膽i峄乽 khi峄僴 b岷眓g gi峄峮g n贸i ti岷縩g Vi峄噒 th么ng minh.

Khi s峄 d峄g s岷 ph岷﹎ m脿n h矛nh 么t么 Android Winca b岷 s岷 膽瓢峄 tr岷 nghi峄噈 c岷 gi谩c l谩i xe 鈥渞岷h tay – r岷h m岷痶鈥 v矛 c贸 t峄沬 2 tr峄 l媒 s岷祅 s脿ng nghe, hi峄僽 v脿 膽谩p 峄﹏g t岷 c岷 c谩c y锚u c岷 c岷 thi岷縯 c峄 ng瓢峄漣 d霉ng b岷眓g gi峄峮g n贸i.

Hi峄噉 nay m脿n h矛nh 么t么 Android Winca 膽瓢峄 t铆ch h峄 tr峄 l媒 th么ng minh c贸 th峄 膽谩p 峄﹏g nhu c岷 to脿n di峄噉 c峄 kh谩ch h脿ng. Ng瓢峄漣 s峄 d峄g ch峄 c岷 t岷璸 trung l谩i xe, tr峄 l媒 gi峄峮g n贸i s岷 h峄 tr峄 t峄 a –> z.

S岷 ph岷﹎ N峄擨 B岷琓
膼岷 l媒 Winca
H矛nh 岷h tr岷 nghi峄噈

Y锚u c岷 b谩o gi谩

膼膬ng k媒 膽岷 l媒

Y锚u c岷 b谩o gi谩

Hotline: 0896 162 939